7703634 s

Siguria është prioritet. Zoto Trans operon në bazë të sigurisë së mallit në transport dhe mundëson siguracione të dedikuara për mallrat në udhëtim sipas standarteve CMR.